20 LET VNK V BRNĚ

06.04.2013 13:14

Výbor národní kultury byl založen 4. 12. 1993 v Praze. Co stálo za tímto rozhodnutím?
Nástup komercionalizace kultury, přemalovávání naší národní historie, nadvláda trhu i amerikanizační a germanizační tendence byly hlavní důvody, které vedly k založení Výboru národní kultury. Posílení národního vědomí, seznamování se s naší kulturou i kulturou cizích zemí, především slovanských, to jsou hlavní cíle.
Jsme zaregistrováni jako neziskové a nepolitické sdružení. Nejsme řízeni žádnou politickou stranou. Nedotuje nás Magistrát města Brna ani žádná z jeho městských částí. Naši činnost financujeme z dobrovolných příspěvků jednotlivců a organizací. Není to lehké. Rada VNK v Brně vede stálý existenční boj. Funkcionáři pracují zcela zdarma, z lásky k věci. Za léta činnosti jsou za námi stovky pořadů literárních, hudebních i vlastivědných.  Naše pořady jsou zajímavé především pro lidi s nízkými příjmy. Jsou to studenti, důchodci a lidé, kteří si nemohou dovolit navštěvovat kulturní pořady pro vysoké vstupné. Za dvacet let prošla našimi pořady řada umělců. Vzpomínáme zvláště rádi na prvního předsedu VNK PhDr. Štěpána Vlašína, DrSc.
Přátelská atmosféra a zasvěcená diskuse na závěr akcí jsou dobrým příslibem do budoucna. Zájem o naše pořady je pro VNK velkým povzbuzením. Přivedete-li své přátele a známé, hlavně i mladé lidi, pomůžete nám naplnit náš cíl.


Marie Veselá,
zakládající členka VNK v Brně

(převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 17, číslo 2, duben 2013)