3x z VNK v Brně

06.02.2017 17:10

Uzavřeli jsme rok 2016. Ohlédneme-li se do podzimu, jsme potěšeni velkým zájmem o přednášku prof. PhDr. Stanislavy Kučerové, CSc. Tato přednáška se konala 19. 10. 2016. Název „Dočká se obrození probuzení?“ odpovídá, jak je v písemné verzi uvedeno, na „jedno mejlované divení“ … nechápu, jak ještě člověk v 21. století může mít takové myšlenky, jako je vlastenectví … na co si to vlastně hrajete v dnešním globalizovaném světě? (Anonym, SV 64/2004).

Tomuto anonymu byla tato obsáhlá přednáška na vysoké úrovni zcela kvalifikovanou odpovědí. Současné závěry: obrana dějin našeho národa je znovu aktuální, čemu slouží údajná „demytizace“ našich národních dějin, v historii jde především o to, za kterými cíli stojíme. Co je protinárodní nihilismus, jehož výsledkem je sebedestrukce sebedůvěry národa. Je záslužné, že se tohoto textu ujme naše Echo a zpřístupní ho čtenářům, kteří nemohli přijít 19. října na tuto přednášku na Křenovou.

9. listopadu 2016 se představilo nové nakladatelství Kmen. Sešli jsme se na Kopečné 20 v kavárně Zákoutí. Kromě jiných titulů (M. Florian - „Polní tráva“, Petr Žantovský - „Zakázané květiny“, Alexej Mikulášek - „Realitou k tvorbě“) dominoval Almanach Kmene 2016 s podtitulem Hej Slované! Letošní almanach obsahuje básně, povídky a další práce od 26 autorů. Naše poděkování patří autorům, předkladatelům Ivaně Blahutové a Michaelu Doubkovi (HaNo 14. listopadu 2016). Vybízíme zájemce o uvedené knihy, které Vám asi jinde nenabídnou, aby se kontaktovali na této adrese: Nakladatelství Kmen, Nová 325, 683 52 Křenovice (e-mail: info@nakladatelstvi-kmen.cz).

Rok uzavíráme Vánočním koncertem v sále ÚMČ na Brně střed, Dominikánská 2. Jako obvykle tento koncert uváděla paní prof. Jarmila Krátká. Studenti zpívali za klavírního doprovodu Mgr. Lenky Císařové. Okouzlovali svým bezprostředním mládím. Program, složený z muzikálových čísel a posléze i koled a populárních písní 60. let, nezklamal. Téměř plný sál vyslechl duet z Mamzelle Nitouche. Obecenstvo a my z VNK jsme tímto dostali od pí profesorky vánoční dárek, který nikdo nečekal. Tento duet zpívala se studentkou ona sama. Její krásný, nedotčený hlas, který si stále zachovává svěžest i půvab projevu, byl okouzlujícím a naprosto nečekaným překvapením.

Vřelé díky, paní profesorko, ať Vám to stále zpívá, jako ten nezapomenutelný večer 7. 12. 2016.

Vážení přátelé a příznivci,
touto dobou vzpomínáme na prvního předsedu VNK v Brně PhDr. Štěpána Vlašína, DrSc. a na doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc. Oba odešli v tomto čase před léty, ale jejich památka a naše vděčnost za léta práce, kterou odvedli pro VNK v Brně, stále žije.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří pro VNK pracují a zároveň poděkovat Vám všem za přízeň, kterou nám stále zachováváte.
Naše plánované pořady pro I. čtvrtletí r. 2017:
1) 22. února v 16 hodin literární pořad „Neuměl bych zapomenout“ (A. Drábek, nakladatel, básník a překladatel). Uvádí M. Veselá, ukázky recituje I. Kreslík (Křenová 67).
2) 6. března v 16 hodin literární pořad: Václav Franc, lékař, básník a spisovatel (místo bude určeno).

Marie Veselá
předsedkyně VNK v Brně

(převzato z časopisu Echo, ročník 26, číslo 2, 9. února 2017)