4x z VNK Brno

15.09.2015 23:17

Čas běží, vzpomínáme na pěknou akci, kterou bylo setkání s PhDr. Jaroslavem Štěpaníkem dne 23. března t. r. Beseda a autogramiáda se současným brněnským autrem byla příjemným zážitkem. Milé seznámení se zajímavým životem našeho města v minulosti, ale i přítomnosti bylo osvěžující změnou pro naše návštěvníky na Křenové.

23. dubna proběhla výroční schůze VNK s obvyklým programem. Hodnocení r. 2014, kdy jsme se hned v měsíci lednu rozloučili s Doc. PhDr. Vladimírem Šaurem, CSc., proběhlo ve znamení překonání administrativních překážek, uspořádání finančních záležitostí, navázání dalších kontaktů.

Květen je měsícem, který byl letos zvláště připomínán. V rámci 70. výročí osvobození jsme se připojovali k četným aktivitám, které byly pořádány levicovými organizacemi.

6. června pořádal VNK ve spolupráci se Svazem postižených poznávací zájezd „Putování za Mistrem Janem" (k 600. výročí upálení M. J. Husa). Navštívili jsme Tábor, městské muzeum, výstavu ke zmíněnému výročí, nazpět jsme se vraceli přes Kozí Hrádek a Sezimovo Ústí. Na další zájezd jsme přesunuli návštěvu památníku prezidenta E. Beneše, který nebyl překvapivě přístupný, ač byl víkend. Zájezd byl určen jen pro opravdové zájemce, malý autobus byl zaplněn, přes horký den byli spokojeni jak mladí, tak i ti starší. Zájezd vedla Marie Veselá.

Náš první půlrok jsme zakončili tradičním „Letním koncertem“. Konal se 15. června v budově školy na J. Babáka 1. Žáci a studenti ZUŠ Orchidea předvedli své umění, tak jako vždy „naše děti“ svým neotřelým vystupováním pohladily po srdci nás starší. Škoda, že letos bylo jejich vystoupení poněkud kratší než loni.

Závěrem možno říci, že pokračujeme s novými náměty, vítáme nové nápady a především všechny, kteří nám chtějí pomáhat.

Milí přátelé a příznivci, na shledanou na podzim!

Marie Veselá-Drábková
předsedkyně VNK Brno

(převzato z časopisu Echo, ročník 24, číslo 7, 10. září 2015)