Cesty sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků - dokumentární výstava v Brně

08.11.2022 23:23

Podrobnosti

Zahájení: 9. listopadu 2022 v 15.30 hodin

Ukončení: 30. listopadu 2022 v 17.00 hodin

Společně s Ústavem slavistiky FF MU a Cyrilo-metodějským výzkumným ústavem při Bulharské akademii věd představujeme dokumentární výstavu Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků.

Vernisáž zahájí prof. Silvia Barlievová z Cyrilo-metodějského výzkumného ústavu v Sofii. Výstava je součástí projektu „Kulturní poutě Cyrila a Metoděje“ v rámci programu Cultural Routes of the Council of Europe. Prostřednictvím cestování prostorem i časem se snaží ukázat, jak se z dědictví jednotlivých evropských národů a zemí stává naše společné kulturní dědictví. Tento program představuje kanál pro mezikulturní dialog a podporuje hlubší poznání a pochopení evropské kulturní identity, zachování a obnovu přírodního a kulturního dědictví. Expozice představuje jen několik opěrných bodů v díle našich prvoučitelů a jejich následovníků a stejně tak i symbolická místa – tak, jak je známe z historických pramenů o jejich díle i z cyrilometodějské tradice udržované po staletí.