Jako slovanská lípa

30.01.2018 17:15

Znovu a znovu se probírám výstřižky a články, které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Znám ji z pořadů Masarykovy demokratické akademie (MDA) a z přednášek našeho Výboru národní kultury v Brně.

Její bohatá publikační činnost a její neochvějné vlatenecké postoje ocenil Klub českého pohraničí pamětní medailí. Její články znají čtenáři Hraničáře, Haló novin, Lípy a LUKu.

Její text  "Dočká se národní obrození probuzení?" (v roce 2016 byl přednesen na akci v Brně), je svým způsobem naší historií v kostce. Právem je šířen na internetu a v kopiích mezi naší veřejnost.

Stanislava Kučerová se narodila v Hlohovci na Slovensku. Studovala v Praze na Karlově univerzitě češtinu, dějepis, psychologii a pedagogiku. Poslednímu oboru se posléze věnovala nejvíce, stejně jako její nezapomenutelný manžel prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc. († 2015). Po listopadovém převratu v roce 1989 se z paní profesorky stala neochvějná bojovnice za pravdivý výklad našich dějin. Na desítkách vystoupení sledují posluchači její hluboce zasvěcené přednášky, obsahující spoustu informací z širokého historického spektra.

Velice u autorky oceňuji její dialektický přístup, který je obzvláště přínosem pro mladou generaci.

Paní profesorka je vzácnou osobností, kterých není v dnešní době mnoho. Nebojí se polemik, ani těch politických, její názory vycházejí z hlubokého humanismu, proto dokáže odkrýt i "naše" falešné hlásné trouby demokracie. Její výklad historie a zákonitostí vývoje je velkým vkladem do studnice vědomostí posluchačů a čtenářů. Nenásilnou formou přednáší zároveň o sociologických otázkách, o jejich provázanosti s naší historií, nikdy nezapomíná vyzdvihovat národní hodnoty.

Paní Stanislavě Kučerové patří naše díky za její činnost, tak bohatou a plodnou. Připomíná mi náš národní strom, bohatou, rozkošatělou lípu. Tento slovanský symbol mne napadá, když si uvědomuji, jaké bohatství poznání kolem sebe rozdává. Poznání, které se proměňuje v obdiv a lásku k rodné zemi a k mateřskému jazyku. Tyto pocity se ukládají do srdcí a duší jejích posluchačů jako med do pláství.

S úctou a vděčností přicházíme v těchto dnech, abychom při příležitosti jejího vzácného životního výročí popřáli dobré zdraví, hodně tvůrčích sil, abychom naší jubilantce z celého srdce poděkovali.

Pozvedám proto naše moravské - mnogaja ljeta, paní profesorko!

Závěrem ještě oznámení, že se VNK v Brně těšíme na Vaši přednášku v listopadu t. r. o českém jazyce.

 

Marie Veselá
(převzato z časopisu Lípa, ročník 22, číslo 3/2017)