Jarní zvěsti

06.04.2016 14:33

(na motiv A. Jiráska)

Pamatuješ?

V Jelením příkopu
jsme zaslechli
vzlyk houslí,
to déšť se rozplakal
nad keři zlatých jív
a nad nádhernou
zvěstí,
právě se zrodila
poupata kaštanů,
za asistence
slunečních orsejů
a věčně živé trávy,
už o tom zpívá
i fontána s letohrádkem,
Morana odešla do návi.

Marie Veselá
(převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 20, číslo 2, duben 2016)