Kašna (Janu Skácelovi)

03.02.2020 17:07

Vzývá vodu,
hvězdy
i nebe,
proto
my
modleme se
s ní
k této zemi
jeho slovy,
která očišťují
z nás
prach
i popel –
abychom
mohli
dýchat.

 

Marie Veselá
(převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 24, číslo 1, únor 2020)