Kateřinská tradice na Moravě

15.01.2014 18:33

Stejnojmenná přednáška doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., zazněla na svátek svaté Kateřiny na konci listopadu v sálku kavárny Falk. Pořadatelem byl Výbor národní kultury. Přednášející rozebral středověkou kateřinskou legendu, pocházející z doby Karla IV., z hlediska své specializace bohemisty. Zazněla citace legendy ve staročeštině a nejzajímavější byly jazykozpytné poznatky. Dle stop dialektické vrstvy jazyka došel přednášející k určení lokalizace původu legendy na Moravu na východ od Přerova. Specializovaná přednáška našla 12 posluchačů z řad Výboru národní kultury a hostů. Škoda, že chybělo odborné publikum, např. studenti bohemistiky, jež by přednášku ocenilo. Přednášející hlasově prostor sálku chvílemi nezvládal. O to zajímavější byla závěrečná diskuze, kde zazněl příspěvek historika a výtvarníka Martina Hotárka, kterého poznali účastníci říjnového zájezdu VNK jako průvodce kostelem v Nebovidech a vyslechli jeho zasvěcený výklad k freskám ze 14. století zobrazujícím kateřinskou legendu. V diskuzním příspěvku Martina Hotárka k přednášce docenta Šaura se vynořil dobový historický rámec legendy, který na předchozí přednášce nezazněl, včetně podrobností o ctitelích a propagátorech kultu sv. Kateřiny olomouckém biskupovi Jindřichu Zdíkovi a císaři Karlu IV. Bylo by zajímavé na svátek sv. Kateřiny v roce 2014 vyslechnout na půdě VNK přednášku Martina Hotárka o středověkém kateřinském kultu tentokrát z historického pohledu.

(Převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 1, ze dne 9. ledna 2014)

 

Fotografie z této akce můžete shlédnou ve fotogalerii.