Národní hrdost a vlastenectví není nacionalismus

11.04.2019 21:48

Zástupci vlasteneckých organizací se sídlem v Brně rokovali na valné hromadě brněnského pobočného spolku Výboru národní kultury (VNK) v čele s jeho předsedkyní Marií Veselou.

Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha poděkoval členům a příznivcům VNK za záslužnou práci v uplynulém roce. Např. za pořízení, instalaci a odhalení pamětní desky na památku 350 000 Čechů vyhnaných z svých domovů v letech 1938 až 1945 na domě v Křenové ul. 75. Přitom zástupci brněnského magistrátu odhalení této významné upomínkové desky ignorovali. V ČR podobný památník je pouze v Plzni nedaleko věznice Bory, kde byla státní hranice Protektorátu Böhmen und Mähren. Letos 16. března uskuteční moravské vlastenecké organizace u zmíněné brněnské desky připomínky okupace naší země nacistickým Německem. Vzpomenou, jak brněnští Němci nadšeně vítali příjezd Wehrmachtu a další den i samotného Adolfa Hitlera. Zamyslí se nad tím, co napáchali za 2. světové války, která přinesla smrt 360 000 Čechům a Slovákům.

Výbor národní kultury jako nepolitické nadstranické uskupení se už 25 let účastní všech vlasteneckých akcí, které čelí náporu globalizace, amerikanizace a germanizace způsoby života lidí v ČR s pozvolným vymazáním české národní identity. Dokládá to i objemná kronika brněnského spolku VNK.

Předsedkyně Marie Veselá ve zprávě o činnosti za uplynulý rok připomenula akce ke stému výročí trvání čs. státu a o činnosti prezidenta T. G. Masaryka. Také úsilí českých žen za předmnichovské ČSR za rovnoprávnost. Vloni 2. června zorganizovali členové protest vůči účelově ideově upravenému pochodu příznivců a členů Sudetoněmeckého landsmanšaftu z Pohořelic do Brna. Předseda tohoto revanšistického spolku Bernd Posselt plánuje letos sraz Sudetů v ČR, která se má stále více ekonomicky připoutávat k SRN bezmála už jako její spolková země.

V červnu navštívili členové a příznivci VNK na brněnském výstavišti galerii velkoplošných olejomaleb Alfonse Muchy z dějin slovanských národů Slovanská epopej.
Odborný výklad jim k Muchově dílu podal historik Jiří Jaroš Nickelli. Ke stým narozeninám republiky přichystali slavnostní matiné v ZUŠ ve Smetanově ulici a s dalšími vlasteneckými organizacemi vysadili tzv. Lípu svobody. Studenti JAMU a jejich profesoři účinkovali na slavnostním vánočním koncertu VNK v Brně. Tento výbor roky úzce spolupracuje i s LKŽ Dobromysl, s organizací Senioři ČR, Svazem česko-kubánského přátelství, KČP, Moravskou demokratickou akademií, s Maticí Čech, Moravy a Slezska atd.

M. Veselá prozradila, že plánuje v Brně besedu členů a přátel VNK se spisovatelkou Miroslavou Moučkovou. Na jaře též besedu s nakladatelem a literátem, poznávací zájezd či akce k osvobození Brna. Levicové organizace připravují na 16. března v Brně celostátní seminář s účastí slovenských osobností na téma: "Vystoupit nebo zůstat v NATO a v EU?" Už proto, že po 25 letech činnosti se potvrzují obavy zakladatelů VNK. Objevila se zvrácená snaha rušit v některých regionech malé knihovny. Kultura, školství, rozhlas i televize dávaly přednost angličtině, více méně nekvalitní, a ukazovaly společnosti, jak jsou úrovní vysoko nad českou malostí. Česká literatura získala najednou okrajové postavení. Pokud jde o slovenštinu, téměř až na výjimky, vymizela. Stejný osud potkal i ruštinu. Osnovy na školách, počínaje základními a konče vysokými, „najely“ na vlnu světovosti. Historie naší země je vykládána a upravována ve stylu, který znevažuje české dějiny. Je alarmující, že tento výklad představuje mladým lidem jejich vlast jako bezvýznamnou zemi, bez národních velikánů v kultuře i historii, jako národ, který si neumí sám vládnout.

Od podobných pseudoúvah už není daleko k obhajobě nacismu a vytváření jednostranného výkladu sudetoněmeckého podílu na vzniku 2. světové války. Takový výklad dělá z našich hrdinů zbabělce a naopak, z lidí, kteří se provinili vůči naší zemi, jsou hrdinové - zaznělo na valné hromadě brněnského pobočného spolku VNK. Ten brání pravdivý výklad historie s vědomím, že jedině tehdy, můžeme být ve světě a především v Evropě jako suverénní země, která má právo na existenci a rovnoprávnost.

(vž)

(převzato z časopisu Echo, ročník 28, číslo 4 z 11. dubna 2019)