Neviditelný advent

27.01.2014 10:40

Tak zněl název pořadu Výboru národní kultury, který se konal 27. ledna 2014 a který vystihuje dobu, v níž žijeme.

Hostem literárního setkání byl básník, esejista a překladatel Vladimír Janovic, který se narodil 8. června 1935 v Praze. Jeho osobnost umocnila příjemnou a přátelskou atmosféru v zaplněných prostorách sálku. Janovic řekl, že název pořadu - Neviditelný advent - vstihuje dobu, která přináší jisté odříkání jak přírodě, tak ve společnosti. V prostředí egoismu, hrubosti, nelásky se poezii právem nemůže dobře dařit. Ale smířit se s tímto stavem nelze. Jeho láskyplný vztah k Brnu vychází z jeho studií na zdejší přírodovědecké fakultě, byl tu redaktorem Československého rozhlasu a do Rovnosti začal v roce 1962 psát básně. Jak se mi přiznal, rád se sem vrací a má zde plno přátel. Je členem Unie českých spisovatelů a jeho tvorbu známe z Haló novin - Obrys Kmen, z Literárních novin i z časopisu VNK Lípa.

Už před mnoha lety se jeho knihy básní, výbory z nich, objevily v našich knihovnách: Zatmění ráje (1968), Romulův nářek (1970), Plástem hlíny (1975), Dům tragického básníka (1984) - anglické vydání v překladu Ewalda Oserse (1988).

Z jeho veršů byly vydány 3 výbory: Všechna tvoje těla (1983), Ohňová abeceda (1984) a Jed v růži (2008). Za dílo Dům tragického básníka a za překlad veršů Sandra Penny - Zvláštní radost žít obdržel v Palermu v roce 1986 Zlatou olivu Mediterální ceny. Z italštiny přeložil prózu Rolanda Cristofanelliho Deník Michelangela blázna (1974).

Pořad s Vladimírem Janovicem se vydařil. Těším se na další setkání s dalšímy hosty na pořadech VNK.

Marie Veselá

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

(Převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 4, ze dne 10. dubna 2014)