Opět Nebovidy

20.03.2014 17:44

Výbor národní kultury navázal na loňský zájezd za památkami na západ od Brna a přednášku svého zemřelého předsedy Vladimíra Šaura. Tématem Šaurovy přednášky byla legenda o svaté Kateřině Alexandrijské z doby Karla IV. a na zájezdu jeho účastníci shlédli největší objev posledních 20 let - fresky zpodobňující kateřinskou legendu v kostele v Nebovidech, malované v době působení budoucího císaře Karla jako markraběte moravského. Účastníky zájezdu fascinoval průvodcovský výklad výtvarníka a historika Martina Hotárka k freskám. Na tento zážitek navázala v únoru jeho přednáška doplněná promítáním. Martin Hotárek opět prokázal svou fundovanost a posluchači se dozvěděli řadu zajímavostí, včetně dobového matematického kánonu stavitelů. Jen škoda, že že sál nebyl příliš vytápěn a sešlo se na 15 posluchačů, z nichž část patřila k Univerzitě 3. věku. Vzniká otázka, zda objekt na Křenové 67 by nebyl pro přednáškové účely komfortnější.

Fotografie z této akce naleznete zde.

(Převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 3, ze dne 13. března 2014)