Pamětní deska vyhnaným Čechům

09.10.2018 17:34

Poslední zářijovou neděli, přesně 80 let po tragických událostech, kdy v důsledku potupné Mnichovské dohody muselo opustit nakvap, často jen s ranci v rukou 350 tisíc lidí české pohraničí, utíkajíc před zfanatizovanými sudetskými Němci a postupující Wehrmachtem, byla v Křenové ulici č. 67 v Brně odhalena pamětní deska připomínající tyto smutné události z našich novodobých dějin. Čestnou stráž stáli členové ČsOL a KČP.

Desku na podnět Výboru národní kultury Brno a Kruhu občanů vyhnaných z pohraničí navrhla architektka bulharského původu Nina Žečeva, která sama jako dítě spolu s rodiči utíkala z Opavy. Po zaznění hymen České i Slovenské republiky v podání operní pěvkyně Táni Soto Janošové vystoupil jediný řečník – muzeolog, badatel a neúprosný a neúnavný bojovník proti restitucím ve prospěch německé kolaborantské šlechty dr. Jiří Jaroš Nickelli. Mj. řekl, že musíme ukázat všem, nejen nepřátelům republiky, ale i lhostejným, povrchně vzdělaným a ideově vzdáleným občanům na skutečnosti naší minulosti, které současný režim nejen zamlčuje, ale i hanebně selhává.

Dodal také, že od převratu v roce 1989 se výuka našich dějin hanebně propadá a mladší generace nemá ponětí co se v letech po Mnichovu a za protektorátu u nás dělo. Pokud má, je zhusta zavalena účelovými nesmysly a výmysly. Zdůraznil, že úkolem vlasteneckých organizací je odhalovat historickou pravdu o dějinách republiky té doby a tyto dějiny hájit a vykládat podle pravdy!

Slavnostní chvíli doplnila svými verši, věnovanými roku 1938, předsedkyně VNK Brno, básnířka Marie Veselá a zpěvem lidových písní duo folklorního souboru Břeclavánek. Se záznamu zazněla také slova herce Stanislava Zindulky, který jako šestiletý bydlel s rodiči v Jilemnici, prakticky za hraniční závorou a viděl utíkající rodiny s dětmi. Herec zdůraznil, že taková situace se už nikdy nesmí opakovat!

Velmi vydařené akce se zúčastnilo kolem 250 lidí, členů VNK, Kruhu občanů vyhnaných z pohraničí, KČP, Společnosti Ludvíka Svobody, Masarykovy demokratické akademie, ČSBS, Vlasteneckého sdružení antifašistů, ČsOL, Matice Čech, Moravy a Slezska a dalších vlasteneckých organizací, reprezentujících nejen Brno, ale také například Břeclav, Znojmo, Prostějov, Olomouc, Ostravu a další místa. Z oficiálních institucí bylo zastoupeno jen Krajské vojenské velitelství Brno. Z představitelů brněnské politické scény (někteří se z důvodu vrcholící volební kampaně omluvili) pouze zástupci KSČM, včetně místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka. Ostatním je patrně podobná akce lhostejná, nebo podobně jako vedení brněnské radnice zastávají vůči Němcům politiku omlouvání a usmiřování.

 

Tibor DÁVID

(převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 8 z 11. října 2018)

 

Na fotografie z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.