Přeháňka

11.10.2013 10:27
Rozsypal se déšť
v korunách
starých lip -
pod strání
zní ozvěna
dětských hlásků,
jdou mraky
s mlhou
a znavené slunce
si vedou
na provázku.

 

Marie Veselá

(převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 17, číslo 5, říjen 2013)