Ruské cesty a reflexe SSSR v meziválečném období

29.09.2017 17:35

Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku   

Ruské cesty a reflexe SSSR v meziválečném období (100 let VŘSR)

Pořad se koná ve spolupráci s Českoruskou společností.

Přednáší: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc.

Datum a hodina konání: 25. října 2017 v 16.00 hodin.

Místo konání: Brno, Křenová 67, přednáškový sál ve 2. poschodí.

VSTUP VOLNÝ, SRDEČNĚ ZVEME NAŠI VEŘEJNOST, ČLENY, PŘÁTELE I SYMPATIZANTY