Šeřík

03.06.2015 17:44

Slova neutěší,
snad jen májový déšť
co splývá v květech.
Tvé stopy, synku,
zůstanou věčně
v každém jaru,
jako dávná vůně,
jako dávná vůně,
co odolává zmaru,
jako dávná vůně
ze ztracené
snítky
bezu.

Kéž je vám všem
lehká
naše země,
přísahejme,
ať nezapomenou
na oběti
budoucí pokolení
a děti
našich dětí.

Slova neutěší,
snad jen májový déšť,
co splývá v květech.
Tvé stopy, synku,
zůstanou
věčně
v každém jaru,
jako dávná vůně,
co nezná zmaru,
jako dávná vůně
ze ztracené
snítky
bezu.

Marie Veselá

(převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 18, číslo 3, červen 2015)