Vánoční koncert ve VNK v Brně

11.03.2015 16:52

Vánoční koncert, který se konal 9. prosince minulého roku, předznamenalo jubileum prof. Jarmily Krátké. Zcela zaplněný sál ÚMČ Brno-střed svědčil o úctě a srdečném vztahu, který se vytvořil mezi posluchači a "naší" paní profesorkou Krátkou za léta působení ve VNK. Tradiční atmosféra, kterou vždy vytváří studenti JAMU, působila mile a neotřele, klavírní spolupráce Dagmar Klementové a Mgr. Lenky Císařovské doprovázela citlivě mladé hlasy celým pořadem. Krásným zpestřením koncertu bylo vystoupení sopranistky Reginy Jürgens Renzowé a Jiřího Novotného v roli tenorového partu. Árie, zpívané oběma umělci, připomněly posluchačům končící rok 2014 jako Rok české hudby.

Výbor národní kultury v Brně se rozloučil se svými příznivci a členy přáním všeho dobrého do nového roku 2015, s přáním roku v míru. Při pohledu na zcela zaplněný sál bylo účastníkům koncertu poděkováno za účast. Dovolte mi, abych toto přání zopakovala i čtenářům Echa a požádala je, aby věnovali svou pozornost našim pořadům i nadále. Rádi Vás i Vaše přátele přivítáme.

Marie Veselá

(převzato z časopisu Echo, ročník 24, číslo 2, 12. února 2015)