Ve VNK o Bulharsku

12.12.2014 07:35

V druhé polovině listopadu proběhl pořad VNK nazvaný Slovanské dědictví v Bulharsku. Přednášející Jiří Miča pojal dějiny slovanského národa podrobně - od Starobulharské říše po středověké Bulharsko, končící tureckou nadvládou. Lze obdivovat preciznost přednášejícího, vzděláním zemědělce, nikoliv slavisty nebo historika, jak přiblížil dějiny jednoho z balkánských národů.

Vysoké procento úspěchu bylo dáno vizuálním efektem promítaných fotografií, jejichž byl autorem, navíc doplňovaných mapami a chronologickými tabulkami. Podle některých údajů bylo možné identifikovat bulharské prameny, z nichž čerpal, poznamenané nacionalismem.

Divák putoval Bulharskem, byl šokován množstvím památek a jejich impozantností, byť provázených okázalými památníky. Bulharům lze jen závidět jejich přístup k minulosti na rozdíl od nás. Od 1. ledna 1990 u nás probíhá soustavné zpochybňování všeho kladného v našich dějinách. Pro zajímavost – o bulharské památky se po desítky let starala dcera Todora Živkova.

Škoda, že v publiku bylo málo posluchačů – pouhých pět plus dva novináři. Znovu se tak projevila návštěvnická krize. Je signifikantní, že publikum původně ve třech lidech, z nichž jeden podle tvrzení moderátorky přicestoval ze Slušovic, rozšířili dva další posluchači, kteří na Křenovou našli cestu podle pozvánek šířených po brněnských kulturních institucích.

Pokud vedení VNK nepochopí, že pouze dlouhodobé trpělivé oslovování zájmové skupiny publika, která si placenou kulturu nemůže dovolit a která stále narůstá, budou pořady VNK, přes nepopiratelnou kvalitu některých z nich, zet prázdnotou. Nezbývá než se těšit na další pokračování dějin Bulharska s Jiřím Mičou, popřát vedení VNK dlouhý dech v náboru publika a moderátorce programu lapidárnější projev.

(zh)

(převzato z časopisu Echo, ročník 23, číslo 10, 11. prosinec 2014)