VNK šíří národní hrdost

12.02.2017 23:51

Poznatky o národním dědictví a národních tradicích šíří bez globalizačních náhledů 23 let brněnský spolek Výboru národní kultury (VNK). Dosahuje lepší výsledky než pražské centrum.

Na výroční schůzi brněnského VNK uvedl místopředseda této celostátní organizace Miroslav Tomšů, že její nové vedení se snaží překonat spory a období chaosu, připravuje nové stanovy i legitimace. Tomšů ocenil příkladnou práci brněnského spolku VNK pod vedením básnířky Marie Veselé, který odvedl za hodnocený rok devět veřejných akcí. Osvětlovaly problematiku slovanského dědictví, záslužnou činnost knižního nakladatelství Kmen. Obsáhla také přednášky, koncerty, autorská čtení i exkurze, např. za Josefem Mánesem na zámek do Čech pod Kosířem, kde členové spolku viděli i zajímavou kolekci kočárů za koňská spřežení. Tato občanská organizace má demokratický nepolitický program. Při jeho naplňování je v součinnosti s vlasteneckými spolky, jako je brněnský Levicový klub žen Dobromysl, Klub českého pohraničí, se svazy důchodců či spisovatelů aj.

Letos chystá na 20. února literární pořad Antonína Drábka, jehož dílo bude recitovat brněnský herec Ilja Kreslík. Jarní pořady obsáhnou autorská čtení, včetně Marie Veselé k jejím narozeninám. V květnu chystají členové brněnského VNK zájezd za Velkou Moravou do Mikulčic, Uherského Hradiště, Starého Města i do živého skanzenu vesnice z doby Velké Moravy v obci Modra. Červen zasvětí přednášce k nástrahám návrhu zákona o ochraně českého jazyka. Stejně tak, jak se VNK zasazoval proti snahám o likvidaci odkazu Petra Bezruče, nyní její členové vystupují na obranu spisovatelky Marie Majerové, jejíž tvůrčí odkaz chtějí zlikvidovat nepřející občané v obci Úvaly.

(vž)

(převzato z deního Haló noviny, 27. ledna 2017)