Výbor národní kultury v Brně úspěšný

16.12.2018 15:17

Studenti a absolventi Janáčkovy akademie múzických umění pod vedením prof. Jarmily Krátké se představili na Vánočním koncertu brněnského pobočného spolku Výboru národní kultury.

Předsedkyně brněnského VNK, básnířka Marie Veselá, uvedla, že za 25 let trvání této organizace má za sebou brněnský pobočný spolek úspěšnější nepřetržitou činnost, než tentýž spolek pražský. Ať už jde o kultivování lidského bytí literárními pořady, koncerty, poznávacími zájezdy, přednáškami, exkurzemi atp. Slouží upevňování národní hrdosti a českého vlastnectví lidí bez světoběžnictví a podléhání nadnárodním, zvláště americkým a německým mocenským zájmům. VNK měl významný podíl na realizaci pamětní desky vyhnaným čs. občanům z pohraničí.

Na vánočním koncertu VNK ve společenském sále radnice Brno - střed účinkovali mladí umělci z JAMU s klavírním doprovodem pedagogů Lenky Císařové a Dady Klementové. Zájemci vyslechli klasická i moderní muzikálová či písňová díla. Např. Rodná zem, Divotvorný hrnec, Bídníci, Prázdný stůl, Čerešně aj. a to v podání B. Lichvárové, Adama Kaňáka, Michaely Hasalové, Zuzany Kasalové a dalších mladých začínajících umělců.

 

(vž)

(převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 10 z 13. prosince 2018)