Výroční členská schůze

15.01.2022 17:39

Výbor národní kultury v Brně, p. s. Vás srdečně zve na                                       

Výroční schůzi pobočného spolku VNK v Brně

která se bude konat ve středu 26. ledna 2022 v 16:00 hodin v Brně,
ulice Křenová 67, ve 2. poschodí č. 310 (tramvaj č. 8, zastávka Masná).

Program:

  •  Prezence, zahájení
  •  Distribuce Lípy č. 1
  •  Zpráva o činnosti za roky 2020 a 2021
  •  Zpráva o hospodaření
  •  Plán na letošní rok
  •  Diskuse, různé

Upozornění:
v rámci dodržování platných hygienických opatření respirátory vítány

SRDEČNĚ ZVEME NAŠI VEŘEJNOST, ČLENY, PŘÁTELE I SYMPATIZANTY