Výroční schůze

09.02.2023 18:27

Výbor národní kultury v Brně, p. s. Vás srdečně zve na                                       

Výroční schůzi pobočného spolku VNK v Brně

která se bude konat ve středu 22. února 2023 v 16:00 hodin v Brně, ulice Křenová 67, ve 2. poschodí č. 310 (tramvaj č. 8, zastávka Masná).

Program:

  • Prezence, zahájení
  •  Distribuce Lípy
  •  Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2022
  •  Zpráva o hospodaření
  •  Plán na letošní rok
  •  Diskuse, různé

SRDEČNĚ ZVEME NAŠI VEŘEJNOST, ČLENY, PŘÁTELE I SYMPATIZANTY