Výroční zasedání Výboru národní kultury v Brně

08.03.2018 16:52

Počátkem roku bilancují vlastenecké organizace svou činnost v minulém období. Bylo tomu tak i v případě organizace VNK v Brně. Její předsedkyně Marie Veselá především uvedla, že v Brně je evidováno 11 členů organizace a dalších 11 je v Jihomoravském kraji.

Všichni mají možnost odebírat celostátní čtvrtletník VNK Lípa. Jako nadstranická vlastenecká organizace plnila své poslání ctít kulturní dědictví našeho i dalších slovanských národů, které je dnes odkládáno do zapomnění. Z tohoto hlediska má velký význam několik pořadů. 24. června šlo o vlastivědný zájezd po stopách Velké Moravy do Mikulčic, Starého města u Uherského Hradiště, k památníku na Valech a archeoskanzenu Modrá u Velehradu. 27. září se konala beseda s účastníky všeslovanského sjezdu v Moskvě i se záběry ze sjezdu. Známý rusista prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc., hovořil na téma Ruské cesty a reflexe SSSR v meziválečném období, což bylo aktuální v souvislosti se 100. výročím Velké říjnové…

Tradičně proběhl koncert v sále ÚMČ Brno-střed. VNK inicioval vznik pamětní desky občanům, kteří byli nuceni odejít z našeho pohraničí po Mnichovu 1938 a vyzval občany vysadit 100 lip k letošnímu 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Marie Veselá poděkovala za spolupráci LKŽ Dobromysl, Svazu důchodců města Brna, Svazu postižených města Brna a členům Rady VNK za jejich činnost Mgr. Miloši Hudcovi, Ing. Jiřímu Mičovi, CSc. a Janě Urbánkové.

Marie Veselá, která si loni připomněla významné životní jubileum, přála spisovatelce Ivaně Blahutové k jejímu též významnému životnímu jubileu tak, že až půjde lesem kolem Svratky a najde sněženky, přijde jí s nimi vyslovit přání dobrého zdraví, plno tvůrčích sil a osobního štěstí. Podotýká, že v jedné z jejich povídek objevila lidství obnažené na kost a zachvěla se nad hloubkou a pravdivostí lidského života.

Pozn.: Časopis Lípa svým obsahem přispívá k objektivnímu hodnocení minulosti i přítomnosti u nás i ve světě. Je však málo známý širší veřejnosti.

Karel Janiš

(převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 3, 8. března 2018)