Výstava Mykény a střední Evropa

16.01.2015 14:32

 

Strategická surovina, jejíž vlastnictví rozděluje lidi na ty, kteří vládnou a ty, kteří musí poslouchat; dálkový obchod, mezinárodní měnové systémy, rozdělování populací na „my a ti jiní“, migrace, regionální spory, devalvace měn, pokrytectví elity, účelová spojenectví, která nemají valného trvání, bída, nemoci, klimatické změny… a nakonec kolaps celého ekonomicko-ideologického systému. Ti, co vládli, mizí v propadlišti dějin; ti, kteří znali jenom nejistotu, strach a porobu, mají najednou otevřené horizonty. Kolo dějin se znovu roztáčí…

Pokud si myslíte, že se jedná o popis současné doby, tak budete zklamaní. Řeč je o době bronzové a zvláště pak její pozdní fázi (1300 – 1000 před n. l.), o době, kdy se rozpadá mykénská civilizace, Chetitská říše, předovýchodní státy i kyperské království Alašija. Obecné znaky vzniku, vývoje, krize, kolapsu a opět následovné regenerace ekonomicko-politických systémů se projevují od nepaměti v přírodě i v lidské společnosti. Nápadné vývojové analogie mohou být použity při studiu současných období a dovolují do určité míry předpovídat nebo ovlivnit další vývoj současné společnosti.

Evropa v době bronzové nesestávala pouze ze „zlatých Mykén“ a barbarské divočiny, ale představovala síť urbánních center rozprostřených od Egypta po Skandinávii, která – byť byla na různém stupni vývoje - byla administrována podle stejného vzoru, byla mocensky, ekonomicky i ideologicky propojená.

Nejenom to jsou důvody, proč vás dovolujeme pozvat na komentovanou prohlídku výstavy

MYKÉNY A STŘEDNÍ EVROPA,

kterou vás provede jeden z jejích autorů (Dr. Věra Klontza-Jaklová).

Čeští a slovenští archeologové patří mezi průkopníky tohoto oboru, což jasně dokládá výstavní počin Moravského zemského muzea, kam vás srdečně zveme. Zájemci o návštěvu komentované výstavy se sejdeme ve foyeru pavilónu Anthropos v sobotu 24. ledna 2015 ve 14:00 hodin. Vstup na výstavu byl zajištěn zdarma.
Naše debata může posléze pokračovat v expozici paleolitu, Zdenka Buriana nebo u kávy.

Případné dotazy adresujte na  vera.klontza@gmail.com 
Další informace o muzeu: https://www.mzm.cz/pavilonanthropos/


Klub společenských věd
regionální Skupina Brno