Výzva VNK v Brně

29.12.2017 18:29

Reagujeme na článek ve čtvrtletníku VNK Lípa a vyzýváme tímto vlastenecké organizace, občany a celou naši veřejnost, aby v roce 2018, v roce stého výročí vzniku Československa, vysázeli 100 lip jako symbol národní hrdosti a sounáležitosti s našimi předky.

Ať hovoří o nás budoucím pokolením, ať hovoří o tom, že naše paměť žije, že žije a bude žít láska k naší zemi.

Děkujeme Vám všem, kteří vyslyšíte tuto výzvu.

 

Výbor národní kultury v Brně
Marie Veselá - předsedkyně