Vzpomínka na Štěpána Vlašína

01.02.2017 21:48

Jeho život skončil před pěti lety – 20. ledna 2012. Odešel významný literární vědec, aktivně levicově zaměřený autor několika monografií, např. o Jiřím Mahenovi, Jiřím Wolkerovi, Bedřichu Václavkovi.

Mnoho desítek článků a statí uveřejnil v Rovnosti, Rudém právu, v literárních časopisech a které vyšly v několika sbornících.

Podílel se na Slovníku a Lexikonu českých spisovatelů i na příslušné kapitole Dějin města Brna. Od padesátých do počátku devadesátých let byl v čele brněnské pobočky Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, poté byl pedagogem na Slezské univerzitě v Opavě. V Brně založil a předsedal místnímu sdružení Výboru národní kultury do roku 2005. Několikrát přednesl úvod k charakteristice života a díla některého z velikánů naší kultury.

V tom byl příkladem pro všechny ostatní po něm vystupující.

Karel Janiš

(převzato z časopisu Echo, ročník 26, číslo 1, 12. ledna 2017)