Za Antonínem Drábkem

06.10.2015 22:51

"S plachetnicí ve znaku" je vystihující název nekrologu, který napsala spisovatelka Ivana Blahutová. Malá, drobná plachetnice, kterou mělo ve svém znaku nakladatelství Balt-East Praha, neslo přes dvěstě titulů. Článek uveřejněný 16. 9. 2015 v HaNo (LUK) představuje Ing. Antonína Drábka, CSc., především jako nakladatele, ale i jako literáta a překladatele.

A. Drábek byl člověk mimořádně laskavý, autoři oceňovali jeho vstřícnost, kdy vytvářel z finančního hlediska příznivé podmínky pro autory, sám nemaje téměř žádný zisk.

VNK v Brně se během posledních let setkal s tvorbou tohoto nakladatelství nejméně 5x při autorských čteních; se samotným autorem besedovali autoři i čtenáři naposled loni 1. října na Křenové.

Odešel 8. září, 14. září se s tímto skvělým člověkem rozloučila především literární veřejnost v Lysé nad Labem.

Čest jeho práci, čest jeho památce!

Marie Veselá

(převzato z časopisu Echo, ročník 24, číslo 8, 5. října 2015)