Zájezd do Olomouce za Jiřím Wolkerem

01.04.2014 16:59

Výbor národní kultury v Brně vás zve u příležitosti Mezinárodního dne památek na zájezd do Olomouce za historií a na Svatý kopeček za Jiřím Wolkerem ve čtvrtek 8. května 2014.

Program zájezdu:

  •  Vlastivědné muzeum v Olomouci - volný vstup
  •  Procházka městem za památkami
  •  Svatý kopeček - bazilika Navštívení Panny Marie - volný vstup
  •  Wolkerův kříž - nechali postavit prarodiče básníka k výročí jeho narození
  •  Dům na krásné vyhlídce - Wolkerova vila, kde bydlela básníkova babička a kde básník pobýval, na domě je jeho busta

Odjezd od Janáčkova divadla - restaurace Bohéma - v 09:15, návrat do 18:00 hodin tamtéž.

Cena zájezdu 230 Kč.

Přihlášky na zájezd přijímají:

  •  LKŽ Dobromysl, Křenová 67, 2. poschodí, každé úterý 14:00 - 16:00 hodin, Jana Urbánková
  •  Svaz důchodců ČR, MO Brno, Běhounská 17, každé pondělí 10:00 - 12:00 hodin, Ing. Leichmanová

Přihlášky jsou závazné, v případě neúčasti je možno volit pouze náhradníka.