Zprávy z VNK Brno

17.01.2016 11:01

Po úspěšné autogramiádě Evy Frantinové a Karla Sýse 12. října 2015 uspořádal VNK návštěvu letohrádku Mitrovských. Středa 18. listopadu 2015 navazovala na návštěvu Jurkovičovy vily, kterou jsme navštívili před několika lety. Výstava 18. 11. svou expozicí secesního nábytku, textilu, hraček názorně vykreslovala tehdejší způsob života v domácnostech na začátku 20. století.

Skupina, která se sešla, pokračovala posléze na Údolní ulici, kde se rozrostla o další zájemce. Pokračovali jsme prohlídkou Jurkovičovy jizby v areálu budovy Vesny. Zasvěcený výklad paní průvodkyně, životopis Dušana Samuela Jurkoviče, tvůrce secesní architektury osobitého lidového stylu a jeho zásluhy o vybudování interiéru dívčího penzionátu byl obsažný. Jeho kontakty s prvním ředitelem Vesny (tehdejší Ženské vzdělávací Jednoty) Františkem Marešem, jejich přátelství, mělo vliv na plodnou a umělecky přínosnou spolupráci. Za dobu svého pobytu v Brně (1899-1918) vytvořil Jurkovič více než 120 zajímavých projektů. Soubor ve Vesně na Údolní ulici č. 10 je jenom zlomkem vybavení, které se podařilo zachránit v roce 1991 v Domově mládeže na Grohově ulici. Jurkovičova jizba je dokonce umístěna v autentickém prostředí, v původní budově penzionátu na Údolní ulici č. 10.

Krásné zážitky z obou exkurzí byly našimi návštěvníky vysoce hodnoceny a paní průvodkyni jsme vyslovili upřímné poděkování i obdiv, s jakým zaujetím se nám věnovala.

7. prosince 2015 se konal náš tradiční Vánoční koncert v sále ÚMČ na Dominikánské 2. V téměř zaplněném sále jsme uvítali naši paní prof. Jarmilu Krátkou, čerstvou nositelku ceny Senior Prix. Téměř dvacítka lidí, z toho 3 absolventi JAMU, vytvořila srdečné ovzduší, repertoár uváděla jako vždy svým neopakovatelným způsobem paní profesorka. Klavírní spolupráce se zhostila Dagmar Klementová a Mgr. Lenka Císařová. Tento koncert, na který se naši příznivci těší už dlouho dopředu, nezklamal. Svěží muzikálové melodie, neotřelé vystupování a bezprostřednost mládí, na závěr populární melodie a koledy, to je tradice, kterou dáváme našim posluchačům jako alý předvánoční dar. Tím více patří naše díky všem účinkujícím za neopakovatelnou atmosféru. Vyslovujeme poděkování a blahopřání jednak za vedení koncertu a k udělení ceny Senior Prix naší dlouholeté člence prof. Jarmile Krátké.

Těšíme se na shledání při dalších pořadech v roce 2016.

Marie Veselá
předsedkyně VNK v Brně

(převzato z časopisu Echo, ročník 25, číslo 1, 14. ledna 2016)