Archiv článků

Má naděje

11.08.2018 16:33
Má naděje je horizont, nebe se dotýká země, pokorné obláčky stelou si v červáncích. Mír je na nebi, Mír je na zemi, mír je ve mně. Sluneční paprsek, poslední výzva, protíná éter a všechno bytí, na duši bolí kdekterá jizva, ale i za to dík, i to patří k žití.   Marie Veselá (převzato s časopisu...

Co nového přináší čtvrtletník VNK Lípa

11.05.2018 16:08
Ve 4. čísle z roku 2017 nejprve šéfredaktor časopisu Jan Poláček konstatuje, že rok 2017 byl pro tvůrce periodika rok přelomový a úspěšný, poněvadž se podařilo situaci po rozvratu v roce 2016 stabilizovat. Již v závěru roku 2015 se nově zvolené vedení VNK pokusilo přejmenovat VNK na Výbor českých a...

Předjaří u Svratky

05.04.2018 17:09
Po nábřeží kráčí vítr s rozepnutým pláštěm, osamělý bohém, opuštěný lidmi, opuštěný bohem, loňské listí si přitiskl na ústa jak drahou věc, sám v sobě je sám. Jívy na druhém břehu nabízejí skromnou něhu, vlna za vlnou si podává maličký prám, všechno, co zbylo mi, veze ta maličká loď – popel ze...

Výroční zasedání Výboru národní kultury v Brně

08.03.2018 16:52
Počátkem roku bilancují vlastenecké organizace svou činnost v minulém období. Bylo tomu tak i v případě organizace VNK v Brně. Její předsedkyně Marie Veselá především uvedla, že v Brně je evidováno 11 členů organizace a dalších 11 je v Jihomoravském kraji. Všichni mají možnost odebírat celostátní...

České ženy na nesnadné cestě k rovnoprávnosti (před rokem 1914)

26.02.2018 17:07
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku                                      České ženy na nesnadné cestě...

Zimní

17.02.2018 12:22
Pro všechnu světa bídu rozdrobím lásku svou jak chlebovou střídu, ty drobty nasypu na cestě od našich vrat jak sýkorkám mnohokrát v hlubokém sněhu. Marie Veselá (převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 2, 15. února 2018)

Jako slovanská lípa

30.01.2018 17:15
Znovu a znovu se probírám výstřižky a články, které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Znám ji z pořadů Masarykovy demokratické akademie (MDA) a z přednášek našeho Výboru národní kultury v Brně. Její bohatá...

Přednáška - T. G. M. a náboženství

28.01.2018 12:01
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku                             ...

PF 2018

28.01.2018 11:15
Ne každý, kdo má zasněženou duši, má i srdce umrzlé, i pod zasněženou strání, aniž to kdo tuší, zurčí studánka v době mrazivé. I vločku rozehřeje slza, podej mi svou dlaň, i vločku rozehřeje slza, ruka v ruce neumrzá, podej mi svou dlaň.   Marie Veselá (převzato z časopisu Brněnský senior,...

Valná hromada pobočného spolku VNK v Brně

08.01.2018 23:15
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na                             Výroční schůzi VNK v Brně která se bude konat ve středu 25. ledna 2017 v 16:00 hodin...
Záznamy: 1 - 10 ze 104
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>