Archiv článků

Zrání

07.10.2018 17:11
Noc co noc padají jablka v našem sadě, kde končí věčnost zrání, kde končí čas, kde končí čas, kdy jsou plody zralé na trhání. Každá noc přidá trpkou kapku do pohárku, každá noc sčítá neúprosně léta zmaru i šťastná vinobraní. Duní jablka nocí v našem sadě, i když pravda a čest putují světelnými...

Slavnostní matiné k 100. výročí založení republiky

02.10.2018 18:43
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na akci                                   ...

Má naděje

11.08.2018 16:33
Má naděje je horizont, nebe se dotýká země, pokorné obláčky stelou si v červáncích. Mír je na nebi, Mír je na zemi, mír je ve mně. Sluneční paprsek, poslední výzva, protíná éter a všechno bytí, na duši bolí kdekterá jizva, ale i za to dík, i to patří k žití.   Marie Veselá (převzato s časopisu...

Co nového přináší čtvrtletník VNK Lípa

11.05.2018 16:08
Ve 4. čísle z roku 2017 nejprve šéfredaktor časopisu Jan Poláček konstatuje, že rok 2017 byl pro tvůrce periodika rok přelomový a úspěšný, poněvadž se podařilo situaci po rozvratu v roce 2016 stabilizovat. Již v závěru roku 2015 se nově zvolené vedení VNK pokusilo přejmenovat VNK na Výbor českých a...

Předjaří u Svratky

05.04.2018 17:09
Po nábřeží kráčí vítr s rozepnutým pláštěm, osamělý bohém, opuštěný lidmi, opuštěný bohem, loňské listí si přitiskl na ústa jak drahou věc, sám v sobě je sám. Jívy na druhém břehu nabízejí skromnou něhu, vlna za vlnou si podává maličký prám, všechno, co zbylo mi, veze ta maličká loď – popel ze...

Výroční zasedání Výboru národní kultury v Brně

08.03.2018 16:52
Počátkem roku bilancují vlastenecké organizace svou činnost v minulém období. Bylo tomu tak i v případě organizace VNK v Brně. Její předsedkyně Marie Veselá především uvedla, že v Brně je evidováno 11 členů organizace a dalších 11 je v Jihomoravském kraji. Všichni mají možnost odebírat celostátní...

České ženy na nesnadné cestě k rovnoprávnosti (před rokem 1914)

26.02.2018 17:07
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku                                      České ženy na nesnadné cestě...

Zimní

17.02.2018 12:22
Pro všechnu světa bídu rozdrobím lásku svou jak chlebovou střídu, ty drobty nasypu na cestě od našich vrat jak sýkorkám mnohokrát v hlubokém sněhu. Marie Veselá (převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 2, 15. února 2018)

Jako slovanská lípa

30.01.2018 17:15
Znovu a znovu se probírám výstřižky a články, které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Znám ji z pořadů Masarykovy demokratické akademie (MDA) a z přednášek našeho Výboru národní kultury v Brně. Její bohatá...

Přednáška - T. G. M. a náboženství

28.01.2018 12:01
Výbor národní kultury v Brně Vás srdečně zve na přednášku                             ...
Záznamy: 41 - 50 ze 146
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>