Přednáška "Ruské cesty a reflexe SSSR v meziválečném období" (25. října 2017)