Setkání s nakladatelstvím Balt-East Praha (1. října 2014)