Zájezd do Olomouce za Jiřím Wolkerem (8. května 2014)