Novinky

Předjaří u Svratky

05.04.2018 17:09
Po nábřeží kráčí vítr s rozepnutým pláštěm, osamělý bohém, opuštěný lidmi, opuštěný bohem, loňské listí si přitiskl na ústa jak drahou věc, sám v sobě je sám. Jívy na druhém břehu nabízejí skromnou něhu, vlna za vlnou si podává maličký prám, všechno, co zbylo mi, veze ta maličká loď – popel ze...

Výroční zasedání Výboru národní kultury v Brně

08.03.2018 16:52
Počátkem roku bilancují vlastenecké organizace svou činnost v minulém období. Bylo tomu tak i v případě organizace VNK v Brně. Její předsedkyně Marie Veselá především uvedla, že v Brně je evidováno 11 členů organizace a dalších 11 je v Jihomoravském kraji. Všichni mají možnost odebírat celostátní...

Zimní

17.02.2018 12:22
Pro všechnu světa bídu rozdrobím lásku svou jak chlebovou střídu, ty drobty nasypu na cestě od našich vrat jak sýkorkám mnohokrát v hlubokém sněhu. Marie Veselá (převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 2, 15. února 2018)

Jako slovanská lípa

30.01.2018 17:15
Znovu a znovu se probírám výstřižky a články, které si po léta uchovávám. Uvědomuji si, jakou úctu a obdiv si zaslouží jejich autorka prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Znám ji z pořadů Masarykovy demokratické akademie (MDA) a z přednášek našeho Výboru národní kultury v Brně. Její bohatá...

PF 2018

28.01.2018 11:15
Ne každý, kdo má zasněženou duši, má i srdce umrzlé, i pod zasněženou strání, aniž to kdo tuší, zurčí studánka v době mrazivé. I vločku rozehřeje slza, podej mi svou dlaň, i vločku rozehřeje slza, ruka v ruce neumrzá, podej mi svou dlaň.   Marie Veselá (převzato z časopisu Brněnský senior,...

Výzva VNK v Brně

29.12.2017 18:29
Reagujeme na článek ve čtvrtletníku VNK Lípa a vyzýváme tímto vlastenecké organizace, občany a celou naši veřejnost, aby v roce 2018, v roce stého výročí vzniku Československa, vysázeli 100 lip jako symbol národní hrdosti a sounáležitosti s našimi předky. Ať hovoří o nás budoucím pokolením, ať...

Vyšel čtvrtletník Výboru národní kultury Lípa číslo 1/2017

27.12.2017 12:05
Několik stran je opět věnováno smutným událostem v našich dějinách. V úryvku z knihy prezidenta Edvarda Beneše Mnichovské dny jde o události v září 1938, kdy na několika místech v našem pohraničí henleinovci přepadli četnické stanice, poštovní úřad a odvlekli několik našich občanů za hranice do...

Říjen

16.10.2017 16:23
(Pod  Myslivnou) Až pěšinou po stráni, se vrátím, donesu vám vřes, růžové drobné kvítky, které teskný podzim dnes rozsel na pasece a odešel tiše, bez výčitky.   Marie Veselá (převzato z časopisu Brněnský Senior, ročník 21, číslo 5, říjen 2017)

Kulatiny brněnské básnířky Marie Veselé

17.05.2017 17:03
Autorským čtením své tvorby v brněnské kavárně Academia na náměstí Svobody oslavila své kulatiny básnířka a zástupkyně Výboru národní kultury Marie Veselá. Její jarní autorské čtení s houslovým doprovodem byl výběr z dosud vydaných dvou sbírek poezie a veršů s názvem Dvě řeky. Autorka chystá k...

O činnosti Výboru národní kultury v roce 2016

07.03.2017 17:07
Celý rok probíhala diskuse o dalším směřování VNK a čtvrtletníku Lípa. Došlo ke změnám, vynuceným novým Občanským zákoníkem, které se dotkly většiny společenských organizací. Od počátku roku je VNK Brno z občanského sdružení pobočným spolkem. Zapsaným spolkem je VNK Praha (s právní...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>