Novinky

Výbor národní kultury v Brně úspěšný

16.12.2018 15:17
Studenti a absolventi Janáčkovy akademie múzických umění pod vedením prof. Jarmily Krátké se představili na Vánočním koncertu brněnského pobočného spolku Výboru národní kultury. Předsedkyně brněnského VNK, básnířka Marie Veselá, uvedla, že za 25 let trvání této organizace má za sebou brněnský...

Naší lípě

16.12.2018 15:10
Ať s láskou sklánějí se tvoje větve k naší zemi, ať s láskou medem sytíš včely, ať připomínáš našim dětem našim vnukům, proč právě dnes jsme tě zasázeli. Ať hřeje slunce a déšť tě zavlažuje, ať mír se klene nad světem, ať mír vládne provždy naší zemi.   Báseň Marie Veselé složené k...

Je to ještě čeština?

27.11.2018 00:24
To je titul článku v č. 2/2018 časopisu VNK Lípa. Do našeho jazyka proniká tolik nových slov, že pokud bychom se díky nějakému stroji času mohli potkat se svým dřívějším já, nedokázali bychom se sami se sebou domluvit a nestačili bychom se divit. Zcela rutinně googlujeme, skypujeme, mailujeme,...

Pamětní deska vyhnaným Čechům

09.10.2018 17:34
Poslední zářijovou neděli, přesně 80 let po tragických událostech, kdy v důsledku potupné Mnichovské dohody muselo opustit nakvap, často jen s ranci v rukou 350 tisíc lidí české pohraničí, utíkajíc před zfanatizovanými sudetskými Němci a postupující Wehrmachtem, byla v Křenové ulici č. 67 v Brně...

Zrání

07.10.2018 17:11
Noc co noc padají jablka v našem sadě, kde končí věčnost zrání, kde končí čas, kde končí čas, kdy jsou plody zralé na trhání. Každá noc přidá trpkou kapku do pohárku, každá noc sčítá neúprosně léta zmaru i šťastná vinobraní. Duní jablka nocí v našem sadě, i když pravda a čest putují světelnými...

Má naděje

11.08.2018 16:33
Má naděje je horizont, nebe se dotýká země, pokorné obláčky stelou si v červáncích. Mír je na nebi, Mír je na zemi, mír je ve mně. Sluneční paprsek, poslední výzva, protíná éter a všechno bytí, na duši bolí kdekterá jizva, ale i za to dík, i to patří k žití.   Marie Veselá (převzato s časopisu...

Co nového přináší čtvrtletník VNK Lípa

11.05.2018 16:08
Ve 4. čísle z roku 2017 nejprve šéfredaktor časopisu Jan Poláček konstatuje, že rok 2017 byl pro tvůrce periodika rok přelomový a úspěšný, poněvadž se podařilo situaci po rozvratu v roce 2016 stabilizovat. Již v závěru roku 2015 se nově zvolené vedení VNK pokusilo přejmenovat VNK na Výbor českých a...

Předjaří u Svratky

05.04.2018 17:09
Po nábřeží kráčí vítr s rozepnutým pláštěm, osamělý bohém, opuštěný lidmi, opuštěný bohem, loňské listí si přitiskl na ústa jak drahou věc, sám v sobě je sám. Jívy na druhém břehu nabízejí skromnou něhu, vlna za vlnou si podává maličký prám, všechno, co zbylo mi, veze ta maličká loď – popel ze...

Výroční zasedání Výboru národní kultury v Brně

08.03.2018 16:52
Počátkem roku bilancují vlastenecké organizace svou činnost v minulém období. Bylo tomu tak i v případě organizace VNK v Brně. Její předsedkyně Marie Veselá především uvedla, že v Brně je evidováno 11 členů organizace a dalších 11 je v Jihomoravském kraji. Všichni mají možnost odebírat celostátní...

Zimní

17.02.2018 12:22
Pro všechnu světa bídu rozdrobím lásku svou jak chlebovou střídu, ty drobty nasypu na cestě od našich vrat jak sýkorkám mnohokrát v hlubokém sněhu. Marie Veselá (převzato z časopisu Echo, ročník 27, číslo 2, 15. února 2018)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>