Novinky

Vzkříšení jara

07.02.2017 16:00
Vítr rozesílá posly s bílými šátky na všechny světové strany a zvoničky v horách už navždycky zimě odzvonily hrany. Tak dlouho čekala jsem tebe, ráno rozjasněné, vítám tě, slunce – živote, zlatými zvony biješ v nebe. Půjdou mou zemí dávní rozsévači zas zasít zrno pro děti a vnuky, už přišel...

3x z VNK v Brně

06.02.2017 17:10
Uzavřeli jsme rok 2016. Ohlédneme-li se do podzimu, jsme potěšeni velkým zájmem o přednášku prof. PhDr. Stanislavy Kučerové, CSc. Tato přednáška se konala 19. 10. 2016. Název „Dočká se obrození probuzení?“ odpovídá, jak je v písemné verzi uvedeno, na „jedno mejlované divení“ … nechápu, jak ještě...

Vzpomínka na Štěpána Vlašína

01.02.2017 21:48
Jeho život skončil před pěti lety – 20. ledna 2012. Odešel významný literární vědec, aktivně levicově zaměřený autor několika monografií, např. o Jiřím Mahenovi, Jiřím Wolkerovi, Bedřichu Václavkovi. Mnoho desítek článků a statí uveřejnil v Rovnosti, Rudém právu, v literárních časopisech a které...

Dočká se národní obrození probuzení?

23.10.2016 10:20
Otázka: „Dočká se obrození probuzení?“ je znovu aktuální.     Bez  úvahy o  probuzení  a obrození národa nelze hovořit o našich novodobých dějinách.     Tyto dějiny začínají vyproštěním  pozůstatků češství  z trosek pobělohorské...

Píseň pro Statise

15.10.2016 11:15
Vítr se opře do bílých plachet, koně na vlnách zklidní svůj klus, Eurydiku do podsvětí odešel hledat pěvec Orfeus. Po pláži jdou děti z Pirea, drží se za ruce a jdou Tvým písním vstříc, i racek by se za Tebou vydal rád, Tvá vinice bude pro nás navždy rudé víno lisovat. Marie Veselá (srpen 2016 –...

Tisíc jeřábů

15.08.2016 09:30
Ani v poupěti nespočítá své lístky chryzantéma i v poupěti se skrývá žena i v poupěti se skrývá Sadako. Slyšte příběh dívenky Sadako. Slyšte příběh Sadako. Byla dítě, když se na nebi místo lampionů objevila atomová záře lidé měnili se v stíny a zůstala jen torza domů. Legenda o tisíci jeřábech jí...

České pohraničí 1938

28.05.2016 09:51
V těch dnech nebe mohlo být krásné a čisté, bez zármutku. Vyhnáni ze svých chaloupek, od zahrad a polí, táhnou po prašných cestách, matky drží děti u prsou, nesou je na zádech a nejvíc všechny nejvíc česká duše bolí. Jak žebráci buší v noci na vrata, mlčí hrůzou oněmělé pramínky - voda...

Ze zprávy o činnosti VNK v Brně za rok 2015

20.05.2016 10:34
Dne 13. dubna 2016 se konala výroční schůze VNK za rok 2015. V úvodu dostal slovo předseda MěV KSČM, s. Martin Říha. V závěru jeho projevu bylo MěV poděkováno za finanční dotaci a zapůjčování sálu pro pořady VNK Brno. Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti za rok 2015, kterou...

Jarní zvěsti

06.04.2016 14:33
(na motiv A. Jiráska) Pamatuješ? V Jelením příkopu jsme zaslechli vzlyk houslí, to déšť se rozplakal nad keři zlatých jív a nad nádhernou zvěstí, právě se zrodila poupata kaštanů, za asistence slunečních orsejů a věčně živé trávy, už o tom zpívá i fontána s letohrádkem, Morana odešla do návi. Marie...

Zprávy z VNK Brno

17.01.2016 11:01
Po úspěšné autogramiádě Evy Frantinové a Karla Sýse 12. října 2015 uspořádal VNK návštěvu letohrádku Mitrovských. Středa 18. listopadu 2015 navazovala na návštěvu Jurkovičovy vily, kterou jsme navštívili před několika lety. Výstava 18. 11. svou expozicí secesního nábytku, textilu, hraček názorně...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>