Novinky

Zasedal brněnský Výbor národní kultury

26.06.2015 23:12
V úvodu výroční schůze VNK bylo připomenuto a vysoce zhodnoceno působení loni zesnulého předsedy organizace doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., který se vyznačoval hlubokými znalostmi v literární historii, v jazykovědě a ve slavistice. Jeho pořady byly oblíbené právě s ohledem na tyto okolnosti. Jeho...

Šeřík

03.06.2015 17:44
Slova neutěší, snad jen májový déšť co splývá v květech. Tvé stopy, synku, zůstanou věčně v každém jaru, jako dávná vůně, jako dávná vůně, co odolává zmaru, jako dávná vůně ze ztracené snítky bezu. Kéž je vám všem lehká naše země, přísahejme, ať nezapomenou na oběti budoucí pokolení a děti našich...

Vánoční koncert ve VNK v Brně

11.03.2015 16:52
Vánoční koncert, který se konal 9. prosince minulého roku, předznamenalo jubileum prof. Jarmily Krátké. Zcela zaplněný sál ÚMČ Brno-střed svědčil o úctě a srdečném vztahu, který se vytvořil mezi posluchači a "naší" paní profesorkou Krátkou za léta působení ve VNK. Tradiční atmosféra, kterou vždy...

Jaro

30.01.2015 16:53
Dívám se na tvou ruku, jak a kam vede čára osudu, dívám se, ale čísti nebudu. Všechno, co drahé mi, zpívá dnes v podzemí, ta obrovská síla, co ukrytá byla čeká už dlouho v zázemí. To hučí prameny, zbaveny pout, teplý vítr začal dout - kdo řece vezme sílu valit kameny? Cesta za sluncem je...

Advent

17.12.2014 11:48
V té tmě úzkost, úzkost jak věrný kůň, úzkost země mé a světa naléhavě hrabe kopytem, úzkost – opakovaná věta před vraty domova. Křídla Orionu bdí na nočním nebi v ochranitelském gestu nad Tebou, milostiplná země – zapadá do sněhu, mrazí srdce ve mně. Přísný advent zastřel Tě bílým šátkem, je v...

Ve VNK o Bulharsku

12.12.2014 07:35
V druhé polovině listopadu proběhl pořad VNK nazvaný Slovanské dědictví v Bulharsku. Přednášející Jiří Miča pojal dějiny slovanského národa podrobně - od Starobulharské říše po středověké Bulharsko, končící tureckou nadvládou. Lze obdivovat preciznost přednášejícího, vzděláním zemědělce, nikoliv...

Významné jubileum profesorky Jarmily Krátké

23.11.2014 23:43
Paní profesorka žije ve Staré Říši. Ten kraj má své kouzlo. Působí na člověka jako klidná tvář, plná míru. Vroucí cit Julie z Dvořákova Jakobína, který zaznívá z její árie, je tak blízký i paní profesorce Krátké. Je to její nejmilejší role. Paní prof. Jarmila Krátká má vztah ke svému kraji, má...

Růže šípková (Rosa canina)

23.09.2014 18:24
Kvetla jsem proto, aby se ze mne šípek stal? Žila jsem proto, aby mne čas trny odíval? Můj květ snad potěšil poutníka růžový květ mladých let vůní tou člověk se zalyká. Po jaru léto, po létu zima šípky mé, granátky rudé rozdám vás smutným a hladovým a pro všechny ještě lásky dost...

Pocta Jiřímu Wolkerovi

14.07.2014 22:37
Bez zájmu médií proběhlo 90. výročí básníkovy smrti. Výbor národní kultury odbočka Brno vzpomenul básníka svou bezprecedentně nejnavštívenější akcí v letošním roce. Stal se jí zájezd do Olomouce za prázdninovými pobyty Jiřího Wolkera na Svatém Kopečku u Olomouce. Autobus zaplněný členy VNK i Svazu...

Čtvrtletník Výboru národní kultury Lípa

15.05.2014 11:34
Jde o číslo 3/2013. V úvodu předsedkyně Výboru národní kultury Věra Beranová a šéfredaktor časopisu Lípa Jan Poláček se kriticky zabývají současnou situací v politice a zejména v kultuře. Následují příspěvky ze společné konference VNK a Unie českých spisovatelů „Konec socialismu?“ Církevním...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>