Novinky

Nahlíželi do studně času

14.11.2013 18:35
Titulkem lze definovat říjnový zájezd Výboru národní kultury. Už první zastávka v Nebovidech uvedla všech 45 účastníků zájezdu do poloviny 14. století, kdy vznikly fresky v místním kostele. Je třeba vysoce ocenit starostu obce Milana Mojžíše. Přes zdravotní indispozici kostel otevřel a osobně...

Přeháňka

11.10.2013 10:27
Rozsypal se déšť v korunách starých lip - pod strání zní ozvěna dětských hlásků, jdou mraky s mlhou a znavené slunce si vedou na provázku.   Marie Veselá (převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 17, číslo 5, říjen 2013)

Osmašedesát

20.08.2013 13:39
Po léta se míjíme, my a stále vyšší stromy. Každý z nás schází po schodech rok co rok, blíže k zemi, ke kořenům, kde se obnovuje přísaha. Vy, kteří jste se narodili před roky osmašedesáti a do vašeho prvního křiku padaly slzy štěstí, vy vnukům, až se budou ptáti, co napsat do křížovky na tři...

U potoka

17.04.2013 18:11
Zabolí-li sladce verše nad kytičkou z máty nermuť se už ty můj hochu zlatý. Zraní-li tě bodlák rázem - nechtěně s úklonou obejdi rytíře ať dál se tváří vznešeně. Je tu pomněnka i řeřicha spanilá zrána k řece potok pospíchá ta voda nechce být sama. Marie Veselá (10. 3. 2013) (převzato z časopisu...

20 LET VNK V BRNĚ

06.04.2013 13:14
Výbor národní kultury byl založen 4. 12. 1993 v Praze. Co stálo za tímto rozhodnutím? Nástup komercionalizace kultury, přemalovávání naší národní historie, nadvláda trhu i amerikanizační a germanizační tendence byly hlavní důvody, které vedly k založení Výboru národní kultury. Posílení národního...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7