Novinky

České pohraničí 1938

28.05.2016 09:51
V těch dnech nebe mohlo být krásné a čisté, bez zármutku. Vyhnáni ze svých chaloupek, od zahrad a polí, táhnou po prašných cestách, matky drží děti u prsou, nesou je na zádech a nejvíc všechny nejvíc česká duše bolí. Jak žebráci buší v noci na vrata, mlčí hrůzou oněmělé pramínky - voda...

Ze zprávy o činnosti VNK v Brně za rok 2015

20.05.2016 10:34
Dne 13. dubna 2016 se konala výroční schůze VNK za rok 2015. V úvodu dostal slovo předseda MěV KSČM, s. Martin Říha. V závěru jeho projevu bylo MěV poděkováno za finanční dotaci a zapůjčování sálu pro pořady VNK Brno. Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti za rok 2015, kterou...

Jarní zvěsti

06.04.2016 14:33
(na motiv A. Jiráska) Pamatuješ? V Jelením příkopu jsme zaslechli vzlyk houslí, to déšť se rozplakal nad keři zlatých jív a nad nádhernou zvěstí, právě se zrodila poupata kaštanů, za asistence slunečních orsejů a věčně živé trávy, už o tom zpívá i fontána s letohrádkem, Morana odešla do návi. Marie...

Zprávy z VNK Brno

17.01.2016 11:01
Po úspěšné autogramiádě Evy Frantinové a Karla Sýse 12. října 2015 uspořádal VNK návštěvu letohrádku Mitrovských. Středa 18. listopadu 2015 navazovala na návštěvu Jurkovičovy vily, kterou jsme navštívili před několika lety. Výstava 18. 11. svou expozicí secesního nábytku, textilu, hraček názorně...

Vzývání Jitřenky

27.11.2015 18:29
Ty nejkrásnější z hvězd, nocí k ránu vedeš poutníka, jitřenko růžová, co slunci odmykáš, zase budeš mým snem. Svědkyně mrtvých, naděje zbloudilých, od věků do věků vzývaná, spojena bratrstvím ubitých, varuješ, stojím - li uprostřed hlubokých, stojatých vod, cítím, jak spojuješ srdce všech na...

Za Antonínem Drábkem

06.10.2015 22:51
"S plachetnicí ve znaku" je vystihující název nekrologu, který napsala spisovatelka Ivana Blahutová. Malá, drobná plachetnice, kterou mělo ve svém znaku nakladatelství Balt-East Praha, neslo přes dvěstě titulů. Článek uveřejněný 16. 9. 2015 v HaNo (LUK) představuje Ing. Antonína Drábka, CSc.,...

Náš jubilant

06.10.2015 21:55
1. listopadu 1925 se narodil člen UČS a člen VNK v Brně Ing. Bohumír Pospíšil. Obě zmíněné organizace připomínají jeho vzácné kulatiny, jeho neutuchající píli s níž vydal přes 30 sbírek, mnohé z nich vlastním nákladem. Básník se vyslovil vždy k současnosti, jeho tvorba je důkazem o vztahu k rodné...

4x z VNK Brno

15.09.2015 23:17
Čas běží, vzpomínáme na pěknou akci, kterou bylo setkání s PhDr. Jaroslavem Štěpaníkem dne 23. března t. r. Beseda a autogramiáda se současným brněnským autrem byla příjemným zážitkem. Milé seznámení se zajímavým životem našeho města v minulosti, ale i přítomnosti bylo osvěžující změnou pro naše...

DIVIZNA (Verbascum thapsiforme)

02.09.2015 18:20
Nikdy bych nevěřila, že je možné dotknout se hvězd a zároveň tak vroucně přilnout k zemi. Komu a kterým dopřáno jest být vyvolenými těmi. Vysoko nést hlavu a plnými doušky pít slunce a z té výše divit se kráse světa pokorně, den co den a být jím stále okouzlento je krásnější úděl lidí a všech...

Vyšlo další číslo čtvrtletníku VNK Lípa

15.08.2015 15:24
Jde o 4. číslo z konce roku 2014. Reaguje především na štvanici, kterou rozpoutali k výročí 17. listopadu pravdoláskaři proti řádně zvolenému prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. Především naše veřejnoprávní televize nevynechá žádnou sebemenší příležitost k často až nevybíravé kritice...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>