Novinky

Z výroční zprávy VNK v Brně za rok 2013

16.04.2014 22:44
Dne 16. dubna 2014 se uskutečnila výroční schůze VNK v Brně. Zpráva o činnosti vycházela z výročí dvaceti let existence VNK (založen v Praze 4. 12. 1993). Průběhem celého roku jsme se vraceli k cílům, které jsme si tehdy vytýčili a které jsou stále aktuální. Nejen Evropa, ale především naše země se...

Opět Nebovidy

20.03.2014 17:44
Výbor národní kultury navázal na loňský zájezd za památkami na západ od Brna a přednášku svého zemřelého předsedy Vladimíra Šaura. Tématem Šaurovy přednášky byla legenda o svaté Kateřině Alexandrijské z doby Karla IV. a na zájezdu jeho účastníci shlédli největší objev posledních 20 let - fresky...

Výbor národní kultury dvacetiletý

23.02.2014 11:06
Začátkem prosince proběhl v historickém sále městské části Brno-střed slavnostní koncert ke kulatému výročí (od založení instituce pro vývoj po roce 1989 nadmíru potřebné) Výboru národní kultury. V barokních prostorách bývalého dominikánského kláštera, po josefínských reformách předaného státní...

Neviditelný advent

27.01.2014 10:40
Tak zněl název pořadu Výboru národní kultury, který se konal 27. ledna 2014 a který vystihuje dobu, v níž žijeme. Hostem literárního setkání byl básník, esejista a překladatel Vladimír Janovic, který se narodil 8. června 1935 v Praze. Jeho osobnost umocnila příjemnou a přátelskou atmosféru v...

Kateřinská tradice na Moravě

15.01.2014 18:33
Stejnojmenná přednáška doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc., zazněla na svátek svaté Kateřiny na konci listopadu v sálku kavárny Falk. Pořadatelem byl Výbor národní kultury. Přednášející rozebral středověkou kateřinskou legendu, pocházející z doby Karla IV., z hlediska své specializace bohemisty....

Nahlíželi do studně času

14.11.2013 18:35
Titulkem lze definovat říjnový zájezd Výboru národní kultury. Už první zastávka v Nebovidech uvedla všech 45 účastníků zájezdu do poloviny 14. století, kdy vznikly fresky v místním kostele. Je třeba vysoce ocenit starostu obce Milana Mojžíše. Přes zdravotní indispozici kostel otevřel a osobně...

Přeháňka

11.10.2013 10:27
Rozsypal se déšť v korunách starých lip - pod strání zní ozvěna dětských hlásků, jdou mraky s mlhou a znavené slunce si vedou na provázku.   Marie Veselá (převzato z časopisu Brněnský senior, ročník 17, číslo 5, říjen 2013)

Osmašedesát

20.08.2013 13:39
Po léta se míjíme, my a stále vyšší stromy. Každý z nás schází po schodech rok co rok, blíže k zemi, ke kořenům, kde se obnovuje přísaha. Vy, kteří jste se narodili před roky osmašedesáti a do vašeho prvního křiku padaly slzy štěstí, vy vnukům, až se budou ptáti, co napsat do křížovky na tři...

U potoka

17.04.2013 18:11
Zabolí-li sladce verše nad kytičkou z máty nermuť se už ty můj hochu zlatý. Zraní-li tě bodlák rázem - nechtěně s úklonou obejdi rytíře ať dál se tváří vznešeně. Je tu pomněnka i řeřicha spanilá zrána k řece potok pospíchá ta voda nechce být sama. Marie Veselá (10. 3. 2013) (převzato z časopisu...

20 LET VNK V BRNĚ

06.04.2013 13:14
Výbor národní kultury byl založen 4. 12. 1993 v Praze. Co stálo za tímto rozhodnutím? Nástup komercionalizace kultury, přemalovávání naší národní historie, nadvláda trhu i amerikanizační a germanizační tendence byly hlavní důvody, které vedly k založení Výboru národní kultury. Posílení národního...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6